Ngậm ngùi Văn Miếu

Dù xót 20.000 VNĐ tiền mua vé vào cửa và gần 3 tiếng đồng hồ ngồi thẳng lưng, chi phí ấy tính ra còn quá chừng đau đớn thêm khi bất ngờ chứng kiến các giới chức lãnh đạo văn hóa, tư tưởng và xuất bản– cùng một diễn giả học vị tiến sĩ hoạt …

Ngậm ngùi Văn Miếu Read More »