Giữa hai cây Sala

Vâng, ngay cả Đức Phật cũng phải chết. Dù là Đấng Giác Ngộ song Ngài là bậc Giác Ngộ mang hình hài con người (human being), và mỗi một con người phải chết vì mỗi một con người được sinh ra. Mọi thứ có một sự khởi đầu thì phải có một sự kết thúc. …

Giữa hai cây Sala Read More »