Nhắn (62): Hơi thở tốt đẹp và nhân từ

… Bạn thấy hơi thở là một phản ánh của tâm. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở nông cạn và gấp. Bạn thấy những cảm xúc tham dục, ý muốn bệnh hoạn hoặc sự giận dữ tác động đến hơi thở của mình ra sao. Vì vậy, […]

Nhắn (62): Hơi thở tốt đẹp và nhân từ Read More »