Ranh giới trong trị liệu tâm lý: làm thế nào tái xác lập và vận dụng thành công

Chủ đề ‘ranh giới’ trong trao đổi mang tính trị liệu tâm lý thường hay bị thân chủ lờ đi ở nét chính yếu nhất: các sắc thái tạo nên thành phần căn cốt cho một đời sống lành mạnh. Vượt trên những ước ao, thảng hoặc người ta xác định (các) ranh giới như […]

Ranh giới trong trị liệu tâm lý: làm thế nào tái xác lập và vận dụng thành công Read More »