Điều đi cùng việc trị liệu tâm lý

Như một nhà trị liệu, tôi nghe cãi cọ suốt thôi. Hàng ngày. Sự hợp lý hoá, tâm trí thích thống trị, suy nghĩ cẩu thả, đổ lỗi cho ngoại cảnh…; bất kỳ thứ gì, dù chẳng hề có thứ chi là cách thức đúng đắn; e chừng để không phải cảm thấy nó, để …

Điều đi cùng việc trị liệu tâm lý Read More »