Dựa vào mình che chở

Trên đường trở về nơi chốn thân quen…