Ghi ở trang đầu cuốn “Tâm bất sinh”

Dưới bóng cây nào ai đã nghỉ Và mấy ngàn năm trôi qua Sau ta còn những điều duyên khởi Kéo dài suốt kiếp tử sinh. Một chút run rẩy của xác thân bé nhỏ Cớ sao rúng động muôn loài Từ nơi xa tít tắp chẳng hề ghé lại Mọi người tự tính tựa […]

Ghi ở trang đầu cuốn “Tâm bất sinh” Read More »