Thoáng nghĩ từ một đề tài nghiên cứu nghe ghê ghê…

“Với nội dung táo bạo và khá “sốc” nhằm mục đích bảo vệ môi trường (nuôi muỗi, góp phần xử lý rác), ý tưởng “Thu nhận dịch tinh chiết từ băng vệ sinh sau khi sử dụng nhằm nuôi muỗi” của 03 bạn nữ sinh viên Khoa Sinh đã đạt thêm giải thưởng Khán giả […]

Thoáng nghĩ từ một đề tài nghiên cứu nghe ghê ghê… Read More »