Ngậm ngùi Văn Miếu

Dù xót 20.000 VNĐ tiền mua vé vào cửa và gần 3 tiếng đồng hồ ngồi thẳng lưng, chi phí ấy tính ra còn quá chừng đau đớn thêm khi bất ngờ chứng kiến các giới chức lãnh đạo văn hóa, tư tưởng và xuất bản– cùng một diễn giả học vị tiến sĩ hoạt náo vô duyên– cứ tự nguyện bộc lộ vai mình khá trọn vẹn bi hài.

Một hội sách gợi lên hình nét thị trấn chợ huyện, dù đích thị cơ quan quản lý nhà nước cấp quốc gia tổ chức, giữa điểm di tích lịch sử tôn vinh sự học.

Phát ngôn có thể là hành vi dồn tụ thậm nguy cơ, bởi nó thừa sức phơi bày chất thơ tệ hại của vô thức đến độ người nghe chợt thấy ê chề, muối mặt phải chung đụng khốn cùng trong mê mải hoang tưởng.

Lây bệnh nội thương trầm trọng, song cũng chân thành bày tỏ lòng biết ơn những nhân vật thay mình chịu trận giữa cõi ta bà, khi cuốn sách thân phận được đọc dưới quyền dẫn dắt của vô minh kèm chặt thái độ buông lung.

Nhìn ngó chuyện thiên hạ đã là sai rồi, nên chung quy chẳng trách ai cả cho bằng việc xác định lỗi lầm ngu muội do chính thằng tôi chủ động bước đến dự xem trò nhăng nhít…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top