Nhắn (56): Vấn đề học thuật nước ta chỉ là một vấn đề tâm lý và luân lý

Tin đưa cho biết, có thêm 547 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư, giáo sư đợt này. Về số lượng, Việt Nam nằm trong số nước có đông đảo người mang học vị tiến sĩ và không ít các PGS, GS. Đọc một thoáng ghi nhận về vị thế học giới …

Nhắn (56): Vấn đề học thuật nước ta chỉ là một vấn đề tâm lý và luân lý Read More »