Ngày xửa ngày xưa…

24818826_1277654899005775_33222101_o

Câu chữ sống, câu chữ chết, câu chữ chữa lành

những huyền thoại vừa vỡ tan và vẫn còn nguyên vẹn

mỗi mẩu chuyện tạo nên thế giới đầy hứa hẹn

cuộc đời em từng vắn gọn chân thành.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top