Ngày xửa ngày xưa…

Câu chữ sống, câu chữ chết, câu chữ chữa lành những huyền thoại vừa vỡ tan và vẫn còn nguyên vẹn mỗi mẩu chuyện tạo nên thế giới đầy hứa hẹn cuộc đời em từng vắn gọn chân thành.

Ngày xửa ngày xưa… Read More »