Sáng tối, tới lui

Bên trong vùng sáng ngời, có khoảng mù tối song không đủ bóng tối để đáp ứng nó; bên trong vùng tối tăm, có khoảng bừng sáng song không đủ khoảng sáng để nhìn thấy nó. Độ sáng và bóng tối là tương đối, giống như các bước đi tới và đi lui vậy. Độ …

Sáng tối, tới lui Read More »