Chào buổi sáng (74): Thứ Hai, đầu tuần

Chào buổi sáng! Mới đầu nghĩ nhầm hôm nay thứ Ba. Nghe Bach khi ngồi giơ lưng ra phía cửa sổ thật kỳ cục, vì tiếng dương cầm sẽ rành rọt thả chậm rãi và ngân dài hơn trong sự che chở ngấm ngầm của không gian riêng tư. Tôn giáo khởi sinh như thứ …

Chào buổi sáng (74): Thứ Hai, đầu tuần Read More »