July 13, 2011

Thấy hồn mình thoát rời khỏi xác…

Trải nghiệm OBEs như thế giờ đã được tìm hiểu kỹ càng hơn. Kiểu dạng này đặc thù với những cá nhân mắc một số rối loạn sau sang chấn hoặc dạng phân ly; nói chung, người sức khỏe tốt vẫn có OBEs song thường thì trải nghiệm chưa được hiểu biết bao nhiêu, nhất …

Thấy hồn mình thoát rời khỏi xác… Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top