Chào buổi sáng (46): Tùy hỉ vị mùi

Chào buổi sáng! “Nguồn gốc mọi hiện tượng là tâm bạn… Về thực chất, không có việc đến, ở lại và ra đi.” Người ta bảo, toán học– hoặc bất kỳ thứ gì tựa như toán– có sự quyến rũ vì hai lý do: đầu tiên, do là cái đai của sự thật bất biến; …

Chào buổi sáng (46): Tùy hỉ vị mùi Read More »