Sự quấy nhiễu của tính cách

Vấn đề văn hóa- xã hội gây áp lực lớn nhất trong thời đại chúng ta ngày nay không phải là đói nghèo, bất công, hay mất cân bằng hóa- sinh trong não bộ. Tên em là tính cách.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top