Một năm làm rõ những gì đang níu mình ở lại

Xung năng đầu tiên dập mạnh có thể xúi mình từ bỏ, vì cảm thấy dễ chừng kiệt sức hoặc áp đảo tơi bời. Trong khi cả loạt những quá tải đêm ngày làm khô cạn nguồn năng lượng, lần nữa chúng ta vẫn có thể giành quyền kiểm soát đời mình nhờ tái phác thảo các chương trình, dự án và giá trị ưu tiên.

Một năm làm rõ những gì liệu xứng đáng níu mình ở lại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top