Chỉ là các khung hình…

Tôi đang ngồi trong rạp chiếu bóng. Nhưng tôi không biết. Tôi lạc vào các câu chuyện diễn ra trước mắt, xoay quanh đôi tai. Tôi vùi mình, hoàn toàn chìm sâu vào trong câu chuyện phim. Tôi không biết mình đang nơi nao, tôi tin mình hiện ở… trên màn hình, một phần của …

Chỉ là các khung hình… Read More »