Thiền tập như một hệ thống

Cách tiếp cận mang tính hệ thống đối với việc tập thiền (meditation) chắc chắn đem lại nhiều lợi lạc hơn hẳn so với các kiểu tiến hành ít quy củ, thiếu tổ chức chặt chẽ. Thử hình dung một danh sách ngắn để lý giải tại sao. Một hệ thống thiền tập (phát triển) …

Thiền tập như một hệ thống Read More »