Làm sao trợ giúp bạn mình đang mắc Trầm cảm?

Thật khó khăn khi phải trông chừng ai đó mình quan tâm đang trải qua giai đoạn nặng nề vì mắc trầm cảm, thậm chí nảy sinh dự tính tự sát, trong khi mình có thể là người duy nhất được tin tưởng. Có thể nảy sinh cảm giác dính dáng sâu xa như thể …

Làm sao trợ giúp bạn mình đang mắc Trầm cảm? Read More »