Nhắn (70): Nắm tay được gì

Cuộc đời nhờ có vô thường hướng dương chói sáng bên đường sương phơi rộn ràng người muốn lên đời rau răm ở lại chợ giời lãi to cuối năm dồn chật than tro mùi già đeo gió lò dò tằm tang lá rơi đỏ bến đò ngang qua sông cõng rét cây bàng ướm …

Nhắn (70): Nắm tay được gì Read More »