Mơ màng về với trễ tràng thời gian

Trời giá rét hãm chiết lòng cô độc ta ủ tin yêu trong đá và rơm.