Tiếp theo, mình làm gì đây?

Thời điểm bây giờ chúng ta cần những anh hùng thực sự. Và cũng tiện dịp để nhìn nhận, định nghĩa lại khái niệm, danh xưng này; nhất là khi người nổi tiếng, nhân vật lớn lao (vĩ nhân, vị thánh) và anh hùng chẳng hoàn toàn trùng khớp với nhau. Tin tức thời sự […]

Tiếp theo, mình làm gì đây? Read More »