Mơ màng về với trễ tràng thời gian

Đời quá nhạt nên rất cần nước mắt, lá và hoa cứ khoe sắc tưng bừng
Đời quá nhạt nên đủ cần nước mắt, lá rồi hoa cứ khoe sắc tưng bừng

Trời giá rét hãm chiết lòng cô độc

ta ủ tin yêu trong đá và rơm.

0 thoughts on “Mơ màng về với trễ tràng thời gian”

  1. thaiphacngotoan

   “Rồi cái gì sẽ mọc?”
   trên rã rời xác thân
   với nghiệp lực theo cùng
   rác và cây duyên phận…–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top