… và qua

Cảm ơn tất cả vì vẫn nhớ và vẫn không quên để lại những vòng sóng tâm- thể lăn tăn. Người, trong một ngày trời trút xuống đất chút nắng tí mưa, vốn nhân quả duyên nợ chưa dứt nên tiếp tục rủ rê lạ hóa khúc ca định mệnh ẩm ương đã khởi sự …

… và qua Read More »