June 13, 2011

Bắt chước, được nhiều mật thiết

Lúc bắt đầu gặp gỡ và khởi sự chuyện trò, thường chúng ta khá khác biệt, nói với nhịp điệu không giống nhau, ít hoặc nhiều sinh khí đi kèm với việc sử dụng các từ ngữ có thể vô cùng xa lạ… Rồi sau đôi ba khoảnh khắc trao đổi, dần chúng ta thấy …

Bắt chước, được nhiều mật thiết Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top