Tại sao ‘trằn trọc’?

Nhìn thấy một dòng trong danh sách kiếm tìm ai đó truy cập vào blog Tâm Ngã đầu ngày hôm nay: “chằn trọc hay trằn chọc“.

Khổ thân… Nếu cứ phân vân giữa hai lựa chọn í thì đúng là phải trằn trọc thật.

0 thoughts on “Tại sao ‘trằn trọc’?”

  1. Pingback: Thêm một lần tính toán chi ly… | Tâm Ngã

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *