Cùng một lúc tăng sức khỏe lên và làm giảm thiểu stress

Khi bị căng thẳng tinh thần (stress), chúng ta có một mức hóa chất cao hơn (cortisol) đến độ nó có thể phá hoại hệ thống. Giống như một cái chàng nhỏ cứ đục mãi vào nội tại lành mạnh trong mình. (Xem đồ hình để học hỏi cách thức stress tác động lên cơ […]

Cùng một lúc tăng sức khỏe lên và làm giảm thiểu stress Read More »