Động cơ– mong còn mãi ở bên người (2)

Các khối ngăn chặn động cơ Động cơ thuộc ngoại giới thường héo úa, tàn tạ đi khi vắng bóng nguồn lực. Hầu hết trẻ con nổi loạn chống cãi dự tính của bố mẹ nếu họ thôi thúc chúng giữ gìn phòng ở sạch sẽ. Lớn lên và sống cuộc đời theo ý mình, …

Động cơ– mong còn mãi ở bên người (2) Read More »