Khi cây ổi bị cưa đổ…

Thêm một lần xem Mùa Ổi (2001). Nghe đạo diễn kể kịch bản bị ngâm trong 2 năm, may nhờ đưa cho ông Nguyễn Khoa Điềm (hồi đó là Trưởng Ban Văn hóa -Tư tưởng Trung ương) đọc nên được sản xuất; cái từ trỏ cho sự chưa muốn bộ phim khởi quay là “không …

Khi cây ổi bị cưa đổ… Read More »