Vì sự vững bền cho một tình yêu đang lớn dần lên…

Khi người ta buồn, người ta muốn mọi thứ ngay bây giờ luôn; nghiên cứu nói thế. Nó hàm ý rằng tâm trạng ảnh hưởng đến sự lựa chọn, và cơ chừng việc buồn bã có thể khiến mình trả giá bằng tiền đấy. Nhân cái ngày tây tây tên là Valentine này, tôi thầm …

Vì sự vững bền cho một tình yêu đang lớn dần lên… Read More »