Điều gì cần quan tâm về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật?

Sách vở ghi lại rằng, trước khi qua đời, Đức Phật thọ nhận một bữa ăn do một người thợ rèn tên là Cunda hiến cúng; bữa ăn còn liên quan đến cả việc sửa soạn cái gọi là sukara maddava (“pig’s delight”). Có nhiều cách giải thích khác nhau về món ăn này: thịt ba […]

Điều gì cần quan tâm về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật? Read More »