Nhắn (38): Hãy ngồi xuống đây…

http://www.youtube.com/watch?v=jgVbTKFQ2Jw Hôm nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố bác sĩ, nhà tâm lý trị liệu Nguyễn Khắc Viện. Hãy ngồi xuống đây để thấy mây bay trên đầu, và cùng nhau làm vợi bớt thương đau trước mặt. Hãy ngồi xuống đây…

Nhắn (38): Hãy ngồi xuống đây… Read More »