Khi cây ổi bị cưa đổ…

Thêm một lần xem Mùa Ổi (2001).

Nghe đạo diễn kể kịch bản bị ngâm trong 2 năm, may nhờ đưa cho ông Nguyễn Khoa Điềm (hồi đó là Trưởng Ban Văn hóa -Tư tưởng Trung ương) đọc nên được sản xuất; cái từ trỏ cho sự chưa muốn bộ phim khởi quay là “không có lợi” vào tình hình cách mạng lúc ấy…

Các nhân vật và nguyên mẫu gợi hứng được tiết chế sao cho thực tế thấy rõ trên màn ảnh hiện tại hoặc tương lai không xa đều quy nạp mẫu số: mọi người cứ đờ đẫn đến độ phi lý và bất nhân.

Nhân vật Loan phản ánh một tâm trí thỏa hiệp, biểu đạt khôn khéo cho sự cáo chung của những thứ phát triển kém văn hóa hẳn, so với cộng đồng những con người đại diện mà họ thay thế. Đó là sự xấu ác ẩn tàng nơi một tác tử ngây thơ bị nhiễm lây tất yếu khi năng lực nội tại của bản thân không đủ khả năng cưỡng chống lại mức độ tha hóa khủng khiếp của hệ thống.

Vẫn chưa thôi thắc mắc: như nữ nhân vật tên Loan, làm thế nào mà thực trạng mất gốc kiểu thế cứ ngang nhiên cộng hưởng ngõ hầu tồn tại tiếp tục đến nay?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top