Không hoàn toàn

Và rồi có những ngày khi mọi sự được tiến hành, nó đã không xảy ra đúng như thế. Bạn băng qua các ngày, đợi chờ và hy vọng nó sẽ diễn ra đích thực giống vậy. Sắp đến đận thời điểm tắt đèn nhân Ngày Trái Đất, nhảy xe bus lên Bác Cổ, đứng …

Không hoàn toàn Read More »