Sắp xóa cuối ngày

“Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật“… Đôi khi là nghi thức nếu bắt đầu buổi sáng và đấy là mồng Một của tháng mới. Và giống mọi thứ lễ tiết kín kẽ, cân nhắc và thận trọng đến vậy mà rồi chúng chợt biến mất tăm cùng với cái thở phào nội tại …

Sắp xóa cuối ngày Read More »