Tính cách của nhóm ăn chay?

Chúng ta biết gì về tính cách của những người thuộc nhóm ăn chay nhỉ? Liệu mình có thể nói chi đây về đối tượng ăn chay như một nhóm? So sánh với những người khác, đấy là nhóm người: Đa phần là nữ, nhiều hơn nam Có học, thậm chí đạt tới mức độ …

Tính cách của nhóm ăn chay? Read More »