Tính cách của nhóm ăn chay?

Chúng ta biết gì về tính cách của những người thuộc nhóm ăn chay nhỉ?

Liệu mình có thể nói chi đây về đối tượng ăn chay như một nhóm? So sánh với những người khác, đấy là nhóm người:

  • Đa phần là nữ, nhiều hơn nam
  • Có học, thậm chí đạt tới mức độ giáo dục cao hơn
  • Nhìn chung còn khá trẻ
  • Về mặt chính trị, được mô tả là yêu môi trường, thiên nhiên xanh, tự do, phái tả, hoặc người vô chính phủ, và hiếm mô tả bản thân như kẻ bảo thủ.

Tính cách ư? Cơ chừng, những người ăn chay thường thể hiện:

  • Cởi mở hơn hẳn đối với sự thay đổi, vui mừng để sẵn sàng thử điều mới mẻ, và lối nhìn ít đậm màu sắc truyền thống
  • Kém ổn định về mặt cảm xúc, nhìn nhận bản thân theo kiểu khó giải quyết thật bình thản các căng thẳng diễn ra trong đời thường
  • Dễ hòa hợp với tha nhân, ít áp chế, dẫn dắt và chẳng thèm khát việc gây ảnh hưởng tới những người xung quanh
  • Tự tin xã hội không cao, đôi khi lưu giữ các ý kiến biểu đạt hoặc không bộc lộ các yếu tố nguy cơ.

Vấn đề đặt ra: liệu người ăn chay sẽ nắm lấy bất kỳ thuận lợi nào trong bối cảnh hiện tại hay không.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top