Bi kịch hoặc phiền phức đều tự khởi lên từ mình

Nếu có cái nhìn sát sườn vào sự căng thẳng tinh thần (stress), mình sẽ phát hiện ra việc không hề chú ý đến và chẳng chịu soát xét chút chi chính là thủ phạm, và do vậy, tỉnh thức (mindfulness) chính là giải pháp. Mấy chục năm nay, thiên hạ nghiên cứu tỉnh thức …

Bi kịch hoặc phiền phức đều tự khởi lên từ mình Read More »