Nhắn (45): Trông lên cây lá cao vời

Giữa khoảng sáng kèm ầm ì mưa bão của bầu trời đêm Hà Nội, nghe Meditation của J. Massanet thấy như thể đã có một sự chuyển đổi không- thời gian sang một miền hoàn toàn xa lơ xa lắc… Cái thứ âm nhạc ấy quyết thuộc kiểu dĩ vãng cùng thời đại vốn quá …

Nhắn (45): Trông lên cây lá cao vời Read More »