Nhắn (45): Trông lên cây lá cao vời

Giữa khoảng sáng kèm ầm ì mưa bão của bầu trời đêm Hà Nội, nghe Meditation của J. Massanet thấy như thể đã có một sự chuyển đổi không- thời gian sang một miền hoàn toàn xa lơ xa lắc…

Cái thứ âm nhạc ấy quyết thuộc kiểu dĩ vãng cùng thời đại vốn quá êm đềm để tiếp tục tồn còn song lại thật suy tư thân thiết đặng chưa thể mất dấu mãi mãi trong đời sống thường nhật của kiếp người.

0 thoughts on “Nhắn (45): Trông lên cây lá cao vời”

  1. … vậy có thể đó là lý do khiến cho giai điệu này khá thích hợp để ngân nga vào ban đêm, đặc biệt là những ban đêm “sáng trong mưa bão”, dù là giữa Hà Nội hay Sài Gòn.

    1. Tùy thôi, hubapipi. Thứ âm nhạc như này dễ khiến hồn mình êm dịu, làm người ta nhìn đời sống khác hẳn, và mọi thứ có thể bỗng dưng không còn xơ cứng hay mòn mỏi nữa.–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top