Một nhu cầu tích hợp hết sức thiết yếu chưa được chú ý đúng mức

Khi nghe một người kể về quá trình gia đình chưa thôi lo lắng, vất vả chăm sóc cho một thành viên trong nhà bị tổn thương cột sống dằng dặc mấy năm nay, tôi nghĩ đến rất nhiều trục trặc y khoa khác như đau mạn tính, ung thư, đa xơ cứng, viêm tuyến …

Một nhu cầu tích hợp hết sức thiết yếu chưa được chú ý đúng mức Read More »