June 29, 2013

Lợi lạc của trị liệu nghệ thuật

Trị liệu Nghệ thuật (Art Therapy) là một dạng tâm lý trị liệu sử dụng trung gian nghệ thuật như phương pháp truyền thông chính yếu. Các bệnh nhân được khuyến khích biểu đạt cảm xúc thông qua một dạng thức nghệ thuật, có thể là một bức tượng, một bức tranh hay một hình …

Lợi lạc của trị liệu nghệ thuật Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top