Khởi sự tiêu cực không hề quá tai hại cho sức sáng tạo

Không có việc gì khó, chỉ sợ mơ hồ tiền đồ… dẫu hàng ngày ta quên tầm 80% những gì đã học hỏi được. Đời vẫn thường thế, một số thông tin đi vào và một số thông tin vọt ra; chúng ta có thể kích thích bản thân bởi vô vàn ý tưởng. Theo …

Khởi sự tiêu cực không hề quá tai hại cho sức sáng tạo Read More »