Khởi sự tiêu cực không hề quá tai hại cho sức sáng tạo

Mọi sự đều đến và đi đúng lúc
Mọi sự đều đến và đi đúng lúc.

Không có việc gì khó, chỉ sợ mơ hồ tiền đồ… dẫu hàng ngày ta quên tầm 80% những gì đã học hỏi được. Đời vẫn thường thế, một số thông tin đi vào và một số thông tin vọt ra; chúng ta có thể kích thích bản thân bởi vô vàn ý tưởng.

Theo lý thuyết lựa chọn, chúng ta học hỏi

  • 10% những gì mình Đọc
  • 20% những gì Nghe được
  • 30% những gì Nhìn thấy
  • 50% những gì Nhìn và Nghe
  • 70% những gì chúng ta Thảo luận với những Người khác
  • 80% những gì mình Trải nghiệm hết sức Riêng tư
  • 95% những gì Dạy ai đó

Vậy nên, chẳng đánh ngạc nhiên lắm khi nhận ra rằng cách nhanh nhất để học hỏi điều gì đó là nhờ giảng dạy về nó.

Mình có thể đặt bản thân thoải mái vào những tình huống thiếu tiện nghi; không phải những gì ta làm mà thường là về cách thức tâm trí mình đáp ứng theo lối đặc thù. Tiến hành những điều khó chịu tạo nên cho mình những đột phá mang tính sáng tạo hết sức bất ngờ; trước những khoảnh khắc tuyệt vời này, chúng ta sẽ trải qua sự suy sụp, sút giảm.

Xuất phát tiêu cực có thể khiến mình liên kết với trạng thái sáng tạo.

Nghiên cứu đề xuất hai lý do chứng thực rằng, tính tích cực tăng lên theo thời gian trong khi sự tiêu cực giảm dần có thể đưa lại các trạng thái tốt hơn là tính tích cực cặp đôi với việc vắng bóng tác động của tiêu cực.

Học hỏi bất kỳ kỹ năng nào là một tiến trình:

– Kém cỏi về mặt tiềm thức

– Kém cỏi về mặt ý thức

– Có năng lực về mặt ý thức

– Có năng lực về mặt tiềm thức.

Vì thế, nhất thiết nên dừng tiêu phí cả đời vào việc học hỏi những thứ đồ, ngón nghề, chuyện vặt mới mẻ mỗi ngày và bắt đầu hành động những gì mình biết.

Cần tin tưởng với triết lý giản đơn: áp dụng những gì mình biết và mình sẽ khởi sự hết sức tự nhiên đặng thực hiện kỹ năng một cách tiềm thức (mà mình không hề nhận ra đang dùng nó), rồi mình sẽ tự động củng cố “kỹ năng học hỏi” cho phép mình học hỏi những điều mới mẻ nhanh hơn cũng như áp dụng chúng thật dễ dàng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top