Điều giản dị khó tỏ bày

Một sự thật khỏi bàn cãi chi cho tốn kém nguồn tài nguyên: khi tác nghiệp và hành nghề tự do (freelancer), trước sau gì rồi bạn cũng dễ dàng nhận ra rằng mình cần thiết phải làm việc nhiều hơn mức đòi hỏi. Đây chính là đặc điểm tuyệt cú mèo khiến bạn lặng …

Điều giản dị khó tỏ bày Read More »