Nhắn (29): Có trăm điều nhỏ nhặt không biết tỏ cùng ai…

Khi không biết cách truyền thông về những điều nhỏ nhặt gây quấy nhiễu bản thân, mình có thể đưa nhau ra tòa ly dị và không bao giờ hay tỏ chuyện gì đã trở nên sai lạc, tồi tệ. Nhận diện những xung đột quan hệ ngầm ẩn và tế vi trong giao tiếp …

Nhắn (29): Có trăm điều nhỏ nhặt không biết tỏ cùng ai… Read More »