Nhắn (27): Rất có thể sẽ mãi tiếc thương muộn màng

Kỷ niệm một năm ngày mất của Steve Jobs, vẫn như còn thấy nối tiếp tinh thần quanh đây những lo lắng trình diễn xuống lên điên đảo của thứ hạnh phúc gắn liền xúc cảm.