Tái sinh theo cái nhìn Phật giáo

Hôm nọ, có bạn thắc mắc về vấn đề tái sinh. Nói về vụ này, trước hết cần biết rằng các Phật tử xem đời sống (jiva) như một tiến trình của sự nhận thức chuyển vận thông qua một sự nối tiếp của các thân xác, trạng thái chết chỉ là một sự kiện …

Tái sinh theo cái nhìn Phật giáo Read More »